Değerli Meslektaşlarım,

Türk Klinik Biyokimya Derneği tarafından düzenlenen, Uluslararası Laboratuvar Tıbbı ve XIX. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi 25 – 28 Nisan 2019 tarihlerinde La Blanche Island Bodrum’da gerçekleştirilecektir.

2019 kongremizde sağlık sisteminin ayrılmaz bir parçası olan uzmanlık alanımızdaki gelişmeler; sağlık hizmeti, eğitim ve araştırma boyutları ile paylaşılırken, mesleki saygınlığımız ve özlük hakları ile ilgili sorunların da tartışılması planlanmaktadır. Bilimsel programımızda yer alacak konferans ve panellerde, alanımız uzmanlarının yanı sıra her zaman olduğu gibi klinisyenler ve kongremize uluslararası boyut kazandıran yabancı bilim insanları konuşmacı olacaktır. Uzmanlarımızın sahada karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri ile uzmanlık eğitimi kongre programı içerisinde önemli bir yer tutacaktır. Meslektaşlarımızın hızla gelişen bilgi ve teknoloji çağında bilgilerini güncellemelerinde kongremizde düzenlenecek kurslar da önemli bir rol oynayacaktır.

Sizlerden gelecek sözlü ve poster bildirileri kongremizin bilimsel düzeyini daha da yükseltecek ve yeni çalışmalara öncülük edecektir.

Kuşkusuz kongremizin yararlı ve verimli geçmesi için en önemli nokta sizlerin katılımıdır. Artık gelenekselleşen kongre bursumuz bu yıl da üyelerimizin kongre katılımına destek olacaktır.

Yoğun bilimsel programın vereceği tatlı yorgunluğun Bodrum’un çarpıcı bahar havasında düzenlenecek sosyal programlar ile dengelenmesi sağlanacaktır.

Sizlerle 25 – 28 Nisan 2019’da Uluslararası Laboratuvar Tıbbı ve XIX. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi’nde buluşmak, kongrenin bilimsel ve sosyal ortamını paylaşmaktan memnuniyet duyacağız.

Saygılarımızla,

Kongre Düzenleme ve Yönetim Kurulu Adına
Özkan Alataş