26 Nisan 2019, Cuma
SALON A SALON B
09:00-09:45
KONFERANS
Oturum Başkanları: Canan ÇOKER, Ayşenur YEĞİN
Bipolar Bozukluğun Nörobiyolojisi ve Biyobelirteç Arayışında Oksidatif DNA Hasar ve Onarım Düzenekleri
Ayşegül ÖZERDEM
Psikiyatrik Hastalıklarda Biyobelirteçlerin Yeri
Özlem ÇALAN
09:45-10:30 KONFERANS
Oturum Başkanları: Canan ÇOKER, Ayşenur YEĞİN
Education of Specialists on Laboratory Medicine in EU
Matthias ORTH
10:30-11:00 KAHVE ARASI
11:00-11:45 KONFERANS
Oturum Başkanları: Ece ONUR, Semra DOĞRU ABBASOĞLU
Nörolojik Hastalıklar ve Laboratuvar
Demet ADAPINAR
BOS Analizlerinin Tanısal Kullanımı
Pınar AKAN
11:45-12:30 KONFERANS
Oturum Başkanları: Ece ONUR, Semra DOĞRU ABBASOĞLU
Analiz Öncesi Dönemde Kalite
Burcu BARUTÇUOĞLU
Analiz Sonrası Dönemde Kalite
Yeşim ÖZARDA
KONFERANS
Oturum Başkanları: Çağatay TAŞKAPAN, Zuhal PARILDAR
Koagülasyon Testlerinde Bir Gezinti
Murat ÖRMEN
KONFERANS
Oturum Başkanları: Çağatay TAŞKAPAN, Zuhal PARILDAR
K Vitamininden Yeni Beklentiler
Sebahat ÖZDEM
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:15 UYDU SEMPOZYUMU

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE DANIŞMANLIK ÇÖZÜMLERİ
Oturum Başkanı: Cem ÖCAL
Konuşmacılar: Sandra SAPOR, Cem ÖCAL
14:15-15:45 PANEL 1
Oturum Başkanları: Tuncay KÜME, Figen NARİN
Madde Bağımlılığı İzleminde Güncel Gelişmeler
Madde Analizlerinde Laboratuvarlarımızdaki Güncel Gelişmeler
Nilgün KARA
Tıbbi Laboratuvarda Adli Vakaya Yaklaşım
Hakan KALAFAT
Etanol Analizleri
Aliye ÇELİKKOL
PANEL 2
Oturum Başkanları: Mehmet KÖSEOĞLU, Burcu BARUTÇUOĞLU
Klinik Laboratuvarlarda Yeni Biyobelirteçler
Endotel Disfonksiyonunda Yeni Biyobelirteçler
Köksal DEVECİ

Kardiyovasküler Hastalıkların Tanısında Klinik Laboratuvarlarda Yeni Biyobelirteçler
Tevfik NOYAN

Akut ve Kronik Böbrek Hasarında Yeni Biyobelirteçler
Süleyman Caner KARAHAN
15:45-16:00 KAHVE ARASI
16:00-16:45 KONFERANS
Oturum Başkanları: Halide AKBAŞ, Ceyda KABAROĞLU
The UEMS Laboratory Medicine Board-What is it useful for?
Augusto MACHADO
16:00-20:00 KOAGÜLASYON İNHİBİTÖR TARAMA TESTİ KURSU- UYGULAMALI

16:00-16:10 Açılış
16:10-16:40 Koagülasyon Testleri ve Ölçüm Yöntemleri
Sema Genç
16:40-17:10 Koagülasyon Karışım Testleri ve Klinik Kullanımı
Güneş Ak

17:10-17:25 KAHVE ARASI

17:25-17:55 Koagülasyon Faktör İnhibitör Testler
Sukesh Nair
17:55-19:25 Uygulama (İnhibitör Tarama Testi)
Sukesh Naiir- Güneş Ak
19:25-20:00 Uygulama ( Faktör VIII İnhibitör Testi)
Sukesh Naiir- Sema Genç

16:45-18:15 PANEL 3
Oturum Başkanları: Oya BAYINDIR, Sembol YILDIRMAK
Tıbbi Biyokimya Uzmanlık Eğitimi ve Akreditasyon
Tıbbi Biyokimya Uzmanlık Eğitimindeki Gelişmeler
Beyhan ÖMER
Tıbbi Biyokimya Uzmanlık Eğitimi Akreditasyonu ve Yeterlik Sınavları
Tülay KÖKEN

Tıbbi Biyokimyada Uzmanlık Eğitimi
Ece KARACA

Tıbbi Biyokimya Uzmanlık Eğitimi ve Akreditasyon
Elif FIRAT